Missie – Visie

MISSIE
Het Reuma Netwerk Friesland is een provinciaal samenwerkingsverband van fysiotherapeuten uit de 1e lijn, 2e lijn en caresector die reumapatiënten, in samenwerking met de reumatoloog, huisarts en revalidatiearts, optimale fysiotherapeutische zorg bieden. Wanneer vraag is naar ketenzorg draagt het netwerk zorg voor een samenhangend continue fysiotherapeutisch aanbod.

Voor verwijzers, reumapatiënten en niet netwerk fysiotherapeuten staat het Reuma Netwerk voor deskundigheid, kwaliteit, resultaatgerichtheid en vraaggestuurde zorg.

VISIE
Gezien de grote verbeteringen van de reumamedicatie is de prognose de laatste jaren veel beter geworden, men ziet steeds minder reumapatiënten met grove gewrichtsschade en deformiteiten. Het progressieve karakter zal in de toekomst steeds beter beïnvloedbaar worden. Ook de rol van de therapeut zal verder veranderen van een meer consumtieve behandeling naar actieve therapieën. Ondanks bovenstaande zal er toch een aanzienlijke groep reumapatiënten hoogwaardige kwalitatieve fysiotherapeutische zorg willen/moeten ontvangen.

Door de netwerkfysiotherapeuten wordt vanuit de transmurale richtlijn RA de benaderingswijze in het hele fysiotherapeutisch zorgtraject gestroomlijnd, in die zin dat door fysiotherapeuten in het netwerk vanuit het zelfde perspectief naar de problematiek wordt gekeken. Verder wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het KNGF.

De fysiotherapeuten van het netwerk zijn actief participerend en zorgen middels bijeenkomsten voor adequate deskundigheidsbevordering en up to date houden van de richtlijn. Het netwerk, middels de netwerkfysiotherapeuten, draagt zorg voor naamsbekendheid bij verwijzers en patienten enerzijds door het leveren van hoogwaardige kwaliteit, adequate terugrapportages en hoge patient-tevredenheid.

Tenslotte draagt het netwerk bij aan de positionering van de fysiotherapeut en het reumazorgveld.