Bestuur

Het reumanetwerk heeft een dagelijks bestuur.
Dit bestuur is verantwoordelijke voor de organisatie van het netwerk.

  1. organiseren van minimaal 4 leden vergaderingen per jaar
  2. interne scholing en cursussen plannen
  3. contacten onderhouden met patiëntenvereniging, reumatologen, huisartsen en andere belanghebbenden

Het bestuur kent de volgende samenstelling:

Dirk de Rover, voorzitter
werkzaam bij “Fysio Dokkum-Damwoude”  te Damwâld

Anneke de Boer, secretariaat                                                                                                    werkzaam bij “De Vesteynde” in De Westereen